Kortspelet 500

Kortspelet 500

Vill man ha en liten paus från sina traditionella casinospel men fortfarande vill spela något roligt så är kortspelet 500 helt perfekt. Det är ett ganska enkelt kortspels om man kan spela med 2 till 5 spelare. Vanligtvis använder man en vanligt 52-korts kortlek utan jokrar. Man kan använda 2 lekar också men det är mer ovanligt.

Alla spelare får 6 kort var som delas ut i turordning som i nästan alla kortspel. Därefter läggs resterande korten på mitten av bordet med baksidan uppåt. Det översta kortet vänds uppåt och läggs bredvid den stora högen med återstående kort.

I 500 gäller det att nå 500 poäng först. Poäng får man för varje kort man tagit hem och poängen ser ut så här. Alla kort mellan 2-9 är värda 5 poäng styck. Tio-kung är värda 10 poäng styck och ess är 15 poäng.

När spelet börjar så kan spelaren välja mellan att ta upp det översta kortet i högen med baksidan uppåt eller att ta upp hela högen med använda kort. Första omgången så finns det bara ett använt kort, nämligen det man vända upp och lade bredvid högen med de återstående korten. Varje spelare börjar sin tur med att antingen dra ett kort från högen eller ta de använda korten. Man samlar poäng genom att spara trissar och stegar med minst 3 kort i följd. Har man en triss eller en stege så kan man lägga ned dem på bordet och dessa tillhör då den spelaren som lade ner dem. När spelomgången är slut räknar man poängen från dessa kort och antecknar poängen. Om en spelare väljer att ta upp högen med använda kort så måste denne få minst en triss eller en stege att lägga ned. Misslyckas spelaren med det så får denne ett straff på -100 poäng. Varje spelare avslutar sin omgång i turordningen genom att lägga ned ett kort i den använda-kort-högen. Korten i denna hög ska ligga så att inga underliggande kort syns. Att veta vad som finns i använda-kort-högen är upp till varje spelare att memorera.

En spelare som lagt ned minst en stege eller en triss kan också bygga på motståndarnas kombinationer för att ge sig själv extrapoäng. Ponera att en motståndare har lagt ner en triss is ess. Du sitter med ett ess på handen och vet inte vad du ska göra av det. Har du byggt minst en triss eller en stege själv så kan du börja bygga på andras kombinationer. Då kan du lägga ned det fjärde esset som en påbyggnad till motståndarens triss, men det är du som får poängen. Du lägger då ned esset tillsammans med dina andra kort men berättar för medspelarna att det är en påbyggnad på motståndarens triss.

En spelomgång avslutas när en spelare blir av med alla sina kort. Det kan ske när som helst under spelomgången. Om man rent teoretiskt börjar med två trissar på handen så kommer spelomgången ta slut omedelbart eftersom spelaren då tar upp ett kort från högen, lägger ut sina två trissar och avslutar spelomgången när den lägger ut sitt kort till använda-kort-högen för att avsluta sin tur. När en spelare går ut så får denna 50 poäng som bonus för att vara den som avslutar spelomgången och alla andra spelare får minuspoäng för korten de har på handen. Så de andra spelarna får poängen från korten de lagt ner på bordet minus korten de har på handen. Det kan med andra ord vara riskabelt att ha för många ess på handen.

Det här är reglerna till kortspelet 500 som är både roligt och givande. Man tjänar på att vara koncentrerad och memorera vilka kort som finns i högen med använda kort och planera sitt spel efter vad motståndarna lägger ut.

Comments are closed.